TEL:  +48 691 850 670

E-MAIL: rezerwacje@apartamentyola.pl

TEL:  +48 691 850 670

E-MAIL: rezerwacje@apartamentyola.pl

Regulamin pobytu w Apartamentach Ola – Darłowo, ul. Północna 24

Szanowni Państwo,

Lokalizacja , cisza , spokój , komfortowe warunki pobytu zapewnią Państwu niezapomniany wypoczynek w Apartamentach Ola.
W trosce o zapewnienie Państwu komfortu wypoczynku i bezpieczeństwa w naszym Pensjonacie, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem pobytu oraz jego przestrzeganie.

 • Doba hotelowa w Apartamentach Ola rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.
  Ewentualne zmiany godzin przyjazdów lub wyjazdów Gości prosimy każdorazowo uzgadniać z właścicielami obiektu .
 • Właściciele Pensjonatu są zobowiązani udostępnić Gościom pomieszczenia i sprzęt w stanie nie budzącym zastrzeżeń Gościa.
 • Na początku i na końcu pobytu zostanie dokonane sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 • Liczba dni pobytu określona jest w umowie, najpóźniej w chwili przyjęcia gościa do pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 900 dnia, w którym upływa ustalony termin pobytu. . Przedłużenie pobytu nie jest możliwe, jeżeli pokój został wynajęty innemu Gościowi.
 • Wcześniejszy wyjazd Gości (niż w zarezerwowanym terminie), nie wynikły z winy właścicieli, nie zobowiązuje właścicieli do zwrotu części należności za niewykorzystany pobyt .
 • Jeżeli liczba Gości jest wyższa niż wcześniej ustalono właściciele Pensjonatu mają prawo:
  – odmówić przyjęcia dodatkowych osób;
  – odstąpić od umowy z winy Gościa.
  – naliczyć dodatkową opłatę jeżeli  zarezerwowany pokój/apartament na to pozwala
  – max. liczba gości w pokoju – 3 osoby ( w tym dzieci bez względu na wiek )
  – max. liczba gości w apartamencie – 6 osób ( w tym dzieci bez względu na wiek )
 • Gość jest zobowiązany używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 • W godzinach 2200 do 800 należy zachować ciszę.
 • Posiłki wydawane są w określonych godzinach:
 • śniadanie       w godz.   900 – 1100
 • obiadokolacje w godz. 1500 – 1600
 • Opłaty za zamówiony, a nie wykorzystany posiłek, nie są zwracane, o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione.
 • Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez właścicieli do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone  w pokojach lub apartamentach i na terenie całego obiektu. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju, jak ich utratę.
 • Gość Pensjonatu nie może bez zgody właścicieli przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny osób trzecich traktując ich jako swoich gości.
 • Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie z właścicielami planowanych wizyt osób trzecich (nie Gości Pensjonatu). Osoby, które swoim zachowaniem naruszają zasady pobytu lub sprzeciwiają się ustaleniom właścicieli Pensjonatu zostaną poproszone o opuszczenie terenu Pensjonatu.
 • W przypadku powstania szkody w pokoju/apartamencie na trenie Pensjonatu z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów jej naprawy lub wymiany na nowe .
 • Za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci na terenie Pensjonatu – opowiadają rodzice/opiekunowie.
 • Uprzejmie informujemy, że w pokojach obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju własnych urządzeń grzewczych, grzejnych, promiennych itp.
 • W pomieszczeniach Pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji ( szczególnie w pokojach , apartamentach oraz ich  łazienkach ) .
 • Parking dla samochodów Gości jest bezpłatny. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa .
 • Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości, a w szczególności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokojach.
 • Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju/apartamentu , który należy zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek opłaty w wysok.  50,-PLN.
 • W pokojach obowiązuje całkowity zakaz przechowywania oraz używania wszelkiego rodzaju urządzeń, przedmiotów, materiałów, substancji itp. stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
 • Właściciele Pensjonatu mają prawo w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat, odmówić pobytu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, zakłócających spokój pozostałych gości prosząc jednocześnie o natychmiastowe opuszczenie obiektu .
 • Pobyt zwierząt domowych w wynajmowanych pokojach jest możliwy tylko po  wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami obiektu.
 • Rowery przechowywane są w miejscu wyznaczonym przez właścicieli
 • Worki ze śmieciami prosimy wynosić do kontenerów ustawionych na terenie parkingu. Będziemy wdzięczni za segregację śmieci (plastiki, szkło, papiery).
 • O porządek w pokojach podczas pobytu Goście dbają we własnym zakresie .
 • Prosimy o nie wynoszenie wyposażenia pokojów poza budynek.
 • Właściciele Pensjonatu mają prawo wejść do pokoi w czasie nieobecności Gości w sytuacji nadzwyczajnej w celu zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem (np. burza, ulewa, wichura).
 • Grillowanie jest dozwolone w wyznaczonych miejscach. Prosimy zachować szczególną ostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem na terenie obiektu.
 • Gotowanie posiłków w pokojach nie posiadających aneksu kuchennego jest zabronione.
 • Przed wyjściem z pokoju prosimy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne: np. lokówki, suszarki do włosów, ładowarki do komórki, golarki, telewizory itp.
 • Za rażące naruszenie powyższych zasad i postanowień, właściciele Pensjonatu mogą rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wpłacona należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 • Właściciele Pensjonatu mają prawo usunąć Gościa lub odmówić mu ponownego pobytu, jeśli Gość podczas pobytu naruszył postanowienia regulaminu, a w szczególności wyrządził szkodę mieniu stanowiącemu własność Pensjonatu, jak też zakłócał  spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Pensjonatu.

 

 

Życzymy Państwu miłego pobytu i wypoczynku

 

Regina i Ireneusz Budzyńscy

marcinek i Nikol 🙂 2020

 

 

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.