601 644 585

rezerwacje@apartamentyola.pl

REGULAMIN APARTAMENTY NADMORSKIE

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów zamieszczonych na stronie www.apartamentyola.pl . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu noclegowego między Apartamenty Nadmorskie a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.

2. Rezerwacja

Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy z Klientem następuje w trybie:

– rezerwacji on-line,

– zgłoszenia telefonicznie wstępnej rezerwacji pod nr tel. +48 601 644 585 (PL)+48 722 381 634 (PL,ANG);

Zaakceptowanie przedstawionej oferty oraz wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji.

Zadatek winien być uiszczony na konto bankowe:

Apartamenty Nadmorskie

76-150 Darłowo ul. Północna 24

NIP 669 10 63 815

Nr rachunku: PL 56 1020 4681 0000 1202 0082 1397

BIC/SWIFT CODE: BPKOPLPW

Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 72 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.

Klient jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o wystawieniu faktury Vat lub paragonu po dokonanej wpłacie zadatku.

W dniu rozpoczęcia pobytu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę należności za wynajem (gotówka, karta kredytowa). Brak wpłaty całej kwoty za pobyt na konto bądź do kasy w dniu przyjazdu, skutkuje odmową wydania kluczy do apartamentu i zatrzymaniem wpłaconego wcześniej zadatku. W przypadku niezrealizowanego pobytu zadatek przepada w całości na rzecz Apartamenty Nadmorskie. Jeżeli klient powiadomi obsługę na min. 14 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony z pracownikiem Apartamenty Nadmorskie w miarę możliwości rezerwacyjnych. Apartamenty Nadmorskie zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego apartamentu na inny w razie takiej konieczności. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

3. Rezerwacja poprzez Booking.com

1.​ Rezerwacja apartamentu poprzez serwis rezerwacyjny Booking.com odbywa się zgodnie z warunkami podanymi na stronie serwisu.

2. ​Podana cena za dobę za apartament na stronie www.booking.com zawiera podatek Vat , nie zawiera opłaty klimatycznej 2,15 os/dobę.

3. ​Apartament jest sprzątany przez przyjazdem i po wyjeździe gościa.

4.​ Dla gości dokonujących rezerwacji poprzez Booking.com doba rozpoczyna się o godz.16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

4. Umowa najmu

​1. Umowa zawarta pomiędzy Apartamenty Nadmorskie a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu.

2.​ Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta.

3.​ Wyposażenie apartamentu obejmuje wyłącznie umeblowanie i sprzęty wymienione w ofercie.

4.​ W apartamencie znajduje się komplet pościeli. Wymiana pościeli następuje na prośbę wynajmującego, nie częściej jednak niż raz na dwa tygodnie.

5. ​Wynajmujący sam sprząta apartament w czasie pobytu.

5. Ceny i rabaty

1.​ Podane ceny na stronie www.apartamentyola.pl dotyczą pobytów powyżej 2 i 5 dób.

2.​ W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda).Do ceny prosimy doliczyć obowiązującą opłatę miejscową na rzecz UM Darłowo.

3.​ Goście zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu.

4.​ Minimalny okres wynajmu w okresie wakacji (VII-VIII) apartamentu wynosi 5 dób.

6. Dane osobowe

1.​ Dokonując rezerwacji, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numeru PESEL lub NIP , adresu e-mail, numeru telefonu) w bazie danych firmy Apartamenty Nadmorskie. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i wystawienia faktury za pobyt , ofert marketingowych związanych z pobytem Gościa w grupie APARTAMENTY NADMORSKIE – zgodnie z przepisami rozporządzenia UE o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 / RODO).

2.​ Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Apartamenty Nadmorskie s.c. 76-150 Darłowo, ul. Północna 24 . Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel . ​+48 722 381 634

3.​ Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy najmu i zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

4.​ Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.

​5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Apartamenty Nadmorskie podanych danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zakwaterowanie

1.​ Dla osób dokonujących rezerwacji telefonicznie lub online poprzez stronę www.apartamentyola.pl doba hotelowa rozpoczyna się godz.16:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz.10:00 w dniu wyjazdu.

2.​ Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji apartamentu.

3.​ Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA wewnątrz apartamentów i pokoi (za złamanie zakazu, grozi kara pieniężna w wysokości 300.00PLN).

4. ​Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w Karcie Meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby Apartamenty OLA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

5.​ Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

6.​ Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa z apartamentu będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji rzeczy przechowywane będą przez okres 1 mies. a następnie niszczone.

7.​ Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

8.​ Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

9. ​W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 150.00 PLN – pokoje 75.00 PLN.

8. Zakres odpowiedzialności Apartamenty Nadmorskie

1.​ Apartamenty OLA zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób sumienny, uczciwy i rzetelny.

2.​ Jeżeli z przyczyn niezależnych od Apartamenty OLA nie dojdzie do realizacji usługi, Apartamenty OLA zwracają uiszczoną przez Rezerwującego zapłatę, co wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu jej niewykonania.

3.​ Zwrot, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi na rachunek wskazany przez Rezerwującego, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni, od dnia, w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.

4.​ W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Apartamenty OLA zastrzegają sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu, oferując apartament o takim samym standardzie.

5.​ Apartamenty OLA nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami: budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp. jakie mają miejsce na terenie obiektu, jak i poza nim. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.

9. Awarie

Apartamenty OLA zobowiązują się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Apartamenty OLA (dostawa mediów) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

10. Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Apartamenty Nadmorskie.

11. Polityka cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.

Zarząd Apartamenty Nadmorskie

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.